מחסן העצים הגדול ביותר בשרון
המרכז לנגר החובב  ו – “עשה זאת בעצמך
מהיחידים באזור עם נגרייה – חיתוך לפי מידה!
גם לפרטיים וגם לקבלנים