צבעים

מכונת גיוון במקום לכל הצבעים טמבור נירלט צבעים לדק (בונדקס, פלוד) לזור שלכט צבעוני (טמבור, נירלט, אשכלית, בי גי ב...